Przedmiot działałności

Przedmiot działalności:

1) badania i przeglądy sprawozdań finansowych

2) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

3) doradztwo podatkowe;

4) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;

5) działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;

6) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;

7) świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;

8) świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.